Skip to main content

Posts

Featured

KASUTA OMA ÕIGUST KAASA RÄÄKIDA

Vabariigi Valitsus on koostanud korralduse eelnõu , millega luuakse seaduslik alus Nursipalu harjutusvälja laiendamisele . Valitud on tee, mis võimaldab kiiresti ja ilma mõjusid hindamata luua õiguslik u raam i harjutusala seadustamiseks läbi korralduse . Kui riik oleks kasutanud planeerimisseadusest tulenevat riigi eriplaneeringut , siis oleks tulnud hinnata mõjusid keskkonnale ( nii loodus kui inimesed , sotsiaalmajanduslik mõju piirkonnale ) ja pärast seda töötada välja sobivad leevendusmeetmed . Sellise planeerimise pik kust hinnati liiga ajakulukaks . Mõistliku ks on hinnatud korraldust , mille avalik kaasamine ehk aeg kaasa rääkimise aeg on kaks nädalat : 29. august ist 12. septemb rini . See tähendab , et hiljemalt 12. septembriks tuleb esitada oma ettepanekud ja arvamused .    Enamusel meist pole riigisaladuse luba ega ligipääsu ohuhinnangule .  T õenäoliselt ü tleb o huhinnang , et s õjaline k onfli

Latest Posts